úterý 5. ledna 2016

Bioelektrárna Vlašim - dokumentace 2016

takže v novém roce jedeme na novo, je jasné že v tom nejsou malé peníze a lidé co jsou v tom zapojení se toho nevzdají. No jsem zvědav jak dopadne další kolo.

STC1953 - Název záměru: Bioelektrárna Vlašim - dokumentace 2016
Předmětem záměru je výstavba bioplynové stanice na zpracování odpadů a zemědělské produkce. Vyrobený plyn bude spalován na dvou kogeneračních jednotkách, jedné v místě bioplynové stanice (výkon 300 kWel) a jedné v lokalitě sportoviště Luka (výkon 250 kWel) přímo ve městě Vlašim, kam bude bioplyn dodáván středotlakým plynovodem. Záměr je umístěn v průmyslové zóně na severovýchodním okraji k.ú. Vlašim. Kapacita zařízení je plánována na zpracování 18 620 tun odpadů a dalších surovin za rok.

Žádné komentáře: