neděle 5. října 2014

Vzpomínání podle VPM

Přišel mi předvolební leták (časopis) od Volby pro město VLašim, který říká "Pojďte a námi zavzpomínat" tak pojďtme na stránky NKÚ.
U projektu 195 města Vlašim bylo zjištěno, že příjemce jako způsobilé výdaje projektu nárokoval náklady v hodnotě 452 000 Kč za služby spojené s přípravou projektové žádosti (včetně částky 41 195 Kč za pořízení fotodokumentace) a náklady v hodnotě 11 126,50 Kč za řízení projektu. Tyto výdaje byly uplatněny v rozporu s Pokyny pro příjemce a žadatele (dále též „Pokyny pro příjemce“), neboť příjemce rozdělil předmět zakázky na více menších zakázek (v případě služeb spojených s přípravou žádosti), uplatnil nepřiměřené výdaje (v případě fotodokumentace) a uplatnil výdaje za služby, které nesouvisely s projektem. Dále město Vlašim v tomtéž projektu rozdělilo předmět jiné zakázky a jednotlivé části zadalo bez výběrového řízení. Město Vlašim nárokovalo jako způsobilé i výdaje za dodávky a práce, které nebyly v rámci projektu 195 skutečně provedeny, dále neúčelné výdaje a výdaje nehospodárné.

Žádné komentáře: