pátek 29. listopadu 2019

A dost!A dost! Čeká město Vlašim až se na téhle křižovatce někdo zabije? V nedávné době došlo k novému vodorovnému značení na křižovatce ulice Riegrova a Prokopova, vlastně pardon podle dopravního experta na vodorovné značení města Vlašim se nejedná o křižovatku, ale o místo ležící mimo pozemní komunikaci. Proto je možné přejet nově namalovanou plnou čáru. Takže nejenže "křižovatka" byla před novým značením značně nebezpečná, po novém značení kde se nedodržuje a zmizelo šrafování 5m od hranice křižovatky je vjezd na ulici Riegrovu totální ruská ruleta. Chtěl bych jenom dopravnímu expertovi na vodorovné značení připomenout Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. § 2 - dd) přechod pro chodce je MÍSTO NA POZEMNÍ KOMUNIKACI určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou,

Takže jelikož je zachována značka přechod pro chodce v ulici Prokopova nemůže se jednat o odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, jak se nám snaží na městě namluvit. Bylo by dobré, místo hledání výmluv a poučování, udělat něco pro bezpečnost občanů města Vlašim, né jí zhoršovat.